Logerummet

I vår undervåning finns Logerummet.

Lokalen står grundmöblerad men kan möbleras upp med konferensbord eller större bord och stolar.

Logerummet har inga fönster och har en dämpad akustik. Det gör lokalen speciellt lämplig för aktiviteter som behöver mörker. Film, LAN och lek är några exempel.
Odéon Bio i Bengtsfors är ett Kulturhus som fylls med Film, Teater, Musik, Dans och föreningsverksamhet. Huset ägs och drivs av Lokalföreningen 2176 Klipprosen av IOGT-NTO
© Copyright 2016 - Odéon Bio & Teater - All Rights Reserved
En website av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram